Algemeen


Contract en dossier

Met alle gasten wordt een zorgovereenkomst afgesloten en een zorgplan opgesteld volgens de richtlijnen van het kwaliteitssysteem (HKZ). Het zorgdossier dat ontstaat tijdens de zorgperiode is te allen tijde toegankelijk voor de gast en/of vertegenwoordiger.  Het zorgdossier blijft eigendom van Stichting Thuiszorg De Appelhof. 

Privacy, Meldcode huiselijk geweld ouderen mishandeling, Vertrouwenspersoon en de Klachtenregeling zijn gewaarborgd via het kwaliteitssysteem.

In uw zorgdossier vindt u alle informatie over deze en andere zaken .