Palliatieve Zorg

Stichting Thuiszorg De Appelhof is gespecialiseerd in  palliatief terminale zorg. Dit is de zorg wanneer genezing niet meer mogelijk is. In een warme omgeving krijgt u de beste zorg die helemaal aansluit op uw wensen. Ook begeleiden en ondersteunen wij uw naasten en familie.

Palliatieve zorg kan zowel in De Appelhof als bij u thuis.

Kort Durende Opvang

Stichting Thuiszorg De Appelhof is er voor mensen die tijdelijk niet thuis kunnen zijn.  We bieden een veilige, verzorgde en gezellige omgeving. Een plek waar men kan herstellen na een operatie, ongeval of ziekte.


Complexe zorg

 De Appelhof levert ook complexe zorg. Bijvoorbeeld zorg met zuurstof, infusies, sondevoeding en wondbehandeling.


Zorg voor mensen met een dementieël syndroom.

Stichting Thuiszorg De Appelhof is er ook voor mensen met een dementieël syndroom.

Stichting Thuiszorg De Appelhof biedt 24-uurs zorg. Ook spoedopnames.